Већи број регистрованих средстава за заштиту биља из категорија акарицида, арборицида, оквашивача, регулатора раста и родентицида на бази најважнијих хемијских група (авермектини, бутирати, деривати пиридин – карбоксилне киселине, оксиетилени, карбамати, пиридазинони, кумарини, неорганска једињења фосфора). Средства се примењују у: цвећарскoj, виноградарскoj, воћарскoj, повртарској и ратарскoj производи, односно сузбијању корова на непољопривредним областима, индустријским површинама, сувим каналима за наводњавање и одводњавање, железничким пругама, крајевима путева и цевоводима и сузбијању глодара.

Типови формулација: CB, DP, EC, SL.

Додатне информације о средствима за заштиту биља из категорија акарицида, арборицида, оквашивача, регулатора раста и родентицида су доступне на захтев.

Почетна   |   Одрицање   |   English

БВ Комерц доо, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, Република Србија
Тел/Факс: 021 422680, Е-адреса: office@bvkomerc.co.rs