Већи број регистрованих средстава за заштиту биља из категорије инскетицида на бази најважнијих хемијских група (авермектини, деривати тетронске киселине,  карбамати, неоникотионоиди, оксадиазини, органофосфати, пиридини, пиретроиди). Средства се примењују у: цвећарској, виноградарској, воћарској, повртарској, расадничкој и ратарској производњи.

Типови формулација: CS, EC, GR, SL, SC, SG, SP, WG.

Додатне информације о средствима за заштиту биља из категорије инсектицида су доступне на захтев.

Почетна   |   Одрицање   |   English

БВ Комерц доо, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, Република Србија
Тел/Факс: 021 422680, Е-адреса: office@bvkomerc.co.rs