Предузеће БВ Комерц основано је 1999. године. Седиште се налази у Новом Саду, Република Србија. Основне делатности предузећа чине: заступство, увоз и дистрибуција у области средстава за заштиту биља са истеклим патентима. Програм производа предузећа БВ Комерц обухвата већи број регистрованих средстава за заштиту биља и то у следећим категоријама: акарициди, арборициди, инскетициди, фунгициди, регулатори раста, хербициди, родентициди као и оквашивачи. Сви производи су присутни у најважнијим сегментима пољопривредне производње у земљи, укључујући: ратарство, цвећарство, воћарство, повртарство, виноградарство и расадничку производњу. Средства су такође присутна у сузбијању корова на: непољопривредним областима, индустријским површинама, сувим каналима за наводњавање и одводњавање, железничким пругама, крајевима путева и цевоводима као и у сузбијању глодара.

 Кључне предности БВ Комерц – а су: дугогодишњи односи са страним добављачима, обиман асортиман средстава за заштиту биља изузетног квалитета, широко познавање локалних прописа, добро развијени канали дистрибуције и непрестано праћење трендова на тржишту. Филозофија компаније која је омогућила успешна достигнућа у прошлости и која је предуслов за снажан развој у будућности се заснива на пет основних принципа: активнo трагање за новим изворима, праћење најновијих стандарда у вези са законодавством којим се уређује заштита биља, стална иновација палете производа и њиховог квалитета, брзо ширење продајне мреже и висок ниво флексибилности у прилагођавању захтевима купаца.

Почетна   |   Одрицање   |   English

БВ Комерц доо, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, Република Србија
Тел/Факс: 021 422680, Е-адреса: office@bvkomerc.co.rs