Већи број регистрованих средстава за заштиту биља из категорије фунгицида на бази најважнијих хемијских група (ацилаланини, анилиди, анилинопиримидини, бензимидазоли, дитиокарбамати, фенилпироли, фосфонати, фталимиди, гуанидини, хинони, хлоронитрили, имидазоли, карбоксиамиди, метоксикарбамати, неорганска једињења бакра, оксазолидин-диони, стробилурини, тиоурее, толудини, триазоли, урее). Средства се примењују у: цвећарској, виноградарској, воћарској, повртарској, расадничкој и ратарској производња.

Типови формулација: EC, EW, FS, ME, SL, SC, WG, WP.

Додатне информације о средствима за заштиту биља из категорије фунгицида су доступне на захтев.

Почетна   |   Одрицање   |   English

БВ Комерц доо, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, Република Србија
Тел/Факс: 021 422680, Е-адреса: office@bvkomerc.co.rs