Одрицање од одговорности: Ова интернет презентација је искључиво информативног карактера. БВ Комерц, нити било који његов запослени или руководилац, као ни било које треће лице ангажовано од стране БВ Комерц-а у креирању, производњи и постављању и одржавању интернет презентације, нису одговорни за материјалну или нематеријалну, директну, индиректну или последичну штету, као и било коју другу штету која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем интернет презентације или њеног садржаја.

Ауторска права – власништво садржаја: Странице на нашој интернет презентацији су заштићене Законом о ауторским и сродним правима, Законом о жиговима и другим сродним Законима. Свака неовлашћена употреба садржаја, свако репродуковање, прилагођавање, превод, архивирање и обрада у другим медијима, укључујући ту и архивирање или обраду у електронским медијима, подлежу заштити ауторских права. Свако коришћење, у целости или у деловима, налаже да се претходно добије писмена дозвола компаније БВ Комерц.

Почетна   |   Одрицање   |   English

БВ Комерц доо, Милете Јакшића 5, 21000 Нови Сад, Република Србија
Тел/Факс: 021 422680, Е-адреса: office@bvkomerc.co.rs